หมวดหมู่เกมส์

ชื่อเกมส์ : เกมส์โรงน้ำชา

เล่นเกมส์นี้ : 18000 ครั้ง

คำอธิบาย : เกมส์นี้เราจะต้องเป็นผู้จัดการร้านน้ำชา เมื่อลูกค้าเข้าร้าน ให้คลิกห้องให้ลูกค้าเข้าไปนั่งในห้อง จากนั้นหยิบออเดอร์ อาหาร เครื่องดื่มไปให้ตามที่ลูกค้าสั่งเล่นเกมส์นี้

ชื่อเกมส์ : เกมส์โรงน้ำชา

เล่นเกมส์นี้ : 18000 ครั้ง

คำอธิบาย : เกมส์นี้เราจะต้องเป็นผู้จัดการร้านน้ำชา เมื่อลูกค้าเข้าร้าน ให้คลิกห้องให้ลูกค้าเข้าไปนั่งในห้อง จากนั้นหยิบออเดอร์ อาหาร เครื่องดื่มไปให้ตามที่ลูกค้าสั่ง