หมวดหมู่เกมส์

ชื่อเกมส์ : เกมส์ปลูกผักหรรษา

เล่นเกมส์นี้ : 3342 ครั้ง

คำอธิบาย : น้องๆจะต้องรู้จักการปลูกผัก ทำสวนและทำฟาร์ม ขุดดิน ทำการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้กับสวนฟาร์มที่เราอาศัยเล่นเกมส์นี้

ชื่อเกมส์ : เกมส์ปลูกผักหรรษา

เล่นเกมส์นี้ : 3342 ครั้ง

คำอธิบาย : น้องๆจะต้องรู้จักการปลูกผัก ทำสวนและทำฟาร์ม ขุดดิน ทำการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้กับสวนฟาร์มที่เราอาศัย