หมวดหมู่เกมส์

ชื่อเกมส์ : เกมส์ปลูกผลไม้

เล่นเกมส์นี้ : 3203 ครั้ง

คำอธิบาย : มาปลูกผลไม้กันนะครับน้องๆ ขุดหลุม ใส่เมล็ดพืช รดน้ำ ถอนหญ้า ตกแต่งกิ่ง เก็บเกี่ยวผลของผลไม้นั้นๆ ขายตามออร์เดอร์ที่มีอยู่ให้ได้เล่นเกมส์นี้

ชื่อเกมส์ : เกมส์ปลูกผลไม้

เล่นเกมส์นี้ : 3203 ครั้ง

คำอธิบาย : มาปลูกผลไม้กันนะครับน้องๆ ขุดหลุม ใส่เมล็ดพืช รดน้ำ ถอนหญ้า ตกแต่งกิ่ง เก็บเกี่ยวผลของผลไม้นั้นๆ ขายตามออร์เดอร์ที่มีอยู่ให้ได้