หมวดหมู่เกมส์

ชื่อเกมส์ : เกมส์ABC

เล่นเกมส์นี้ : 12466 ครั้ง

คำอธิบาย : ให้น้องๆคลิกตัวอักษรA-Zที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ตามตัวอักษรที่ปรากฎอยู่ทางขวามือในกรอบสีเหลืองให้ถูกต้อง จำนวน 10 ตัว ทำให้ทันนะครับเล่นเกมส์นี้

ชื่อเกมส์ : เกมส์ABC

เล่นเกมส์นี้ : 12466 ครั้ง

คำอธิบาย : ให้น้องๆคลิกตัวอักษรA-Zที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ตามตัวอักษรที่ปรากฎอยู่ทางขวามือในกรอบสีเหลืองให้ถูกต้อง จำนวน 10 ตัว ทำให้ทันนะครับ