หมวดหมู่เกมส์

ชื่อเกมส์ : เกมส์พาน้องไปโรงเรียน

เล่นเกมส์นี้ : 9491 ครั้ง

คำอธิบาย : น้องๆจะต้องพาน้องสาวเดินตามเส้นทางที่เกมส์กำหนดให้ ในเกมส์จะมีแผนที่มุมขวาด้านล่าง เวลาเดินต้องระวังรถให้ดี ดูสัญญาณไฟแดงด้วย พาน้องสาวไปส่งโรงเรียนให้ทันเวลา อย่าให้สาย จึงจะผ่านเล่นเกมส์นี้

ชื่อเกมส์ : เกมส์พาน้องไปโรงเรียน

เล่นเกมส์นี้ : 9491 ครั้ง

คำอธิบาย : น้องๆจะต้องพาน้องสาวเดินตามเส้นทางที่เกมส์กำหนดให้ ในเกมส์จะมีแผนที่มุมขวาด้านล่าง เวลาเดินต้องระวังรถให้ดี ดูสัญญาณไฟแดงด้วย พาน้องสาวไปส่งโรงเรียนให้ทันเวลา อย่าให้สาย จึงจะผ่าน