หมวดหมู่เกมส์

ชื่อเกมส์ : เกมส์ลูกอมหลากสี

เล่นเกมส์นี้ : 13306 ครั้ง

คำอธิบาย : น้องๆจะต้องเลื่อนแถบลูกอมสีต่างๆให้อยู่ติดกัน โดยให้สีเดียวกันเกาะกลุ่มกันอย่างน้อย 3 ลูกขึ้นไป ทำให้คะแนนมากที่สุดในเวลาที่กำหนดให้เล่นเกมส์นี้

ชื่อเกมส์ : เกมส์ลูกอมหลากสี

เล่นเกมส์นี้ : 13306 ครั้ง

คำอธิบาย : น้องๆจะต้องเลื่อนแถบลูกอมสีต่างๆให้อยู่ติดกัน โดยให้สีเดียวกันเกาะกลุ่มกันอย่างน้อย 3 ลูกขึ้นไป ทำให้คะแนนมากที่สุดในเวลาที่กำหนดให้