หมวดหมู่เกมส์

ชื่อเกมส์ : เกมส์แคะขี้หู

เล่นเกมส์นี้ : 13094 ครั้ง

คำอธิบาย : ในเกมส์นี้น้องๆต้องใช้ไม้แคะหูแหย่ลงไปในหูของลูกค้า อย่าแหย่ให้ลึกเกินไป แล้วดึงไม้แคะขี้หูขึ้นมา น้องๆต้องทำคะแนนให้ได้มากที่สุด และให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดเล่นเกมส์นี้

ชื่อเกมส์ : เกมส์แคะขี้หู

เล่นเกมส์นี้ : 13094 ครั้ง

คำอธิบาย : ในเกมส์นี้น้องๆต้องใช้ไม้แคะหูแหย่ลงไปในหูของลูกค้า อย่าแหย่ให้ลึกเกินไป แล้วดึงไม้แคะขี้หูขึ้นมา น้องๆต้องทำคะแนนให้ได้มากที่สุด และให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด