หมวดหมู่เกมส์

ชื่อเกมส์ : เกมส์์ยิงบล็อกให้สลายตัว

เล่นเกมส์นี้ : 3062 ครั้ง

คำอธิบาย : เกมส์นี้เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นทำลายบล็อกที่กระจายออกมาให้หมดอย่าให้โดนเราเองโดยใช้คีย์ลูกศรในการเคลื่อนที่ และใช้ปุ่ม Ctrl ในการยิงทำลายยิงให้ไวนะคะเล่นเกมส์นี้

ชื่อเกมส์ : เกมส์์ยิงบล็อกให้สลายตัว

เล่นเกมส์นี้ : 3062 ครั้ง

คำอธิบาย : เกมส์นี้เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นทำลายบล็อกที่กระจายออกมาให้หมดอย่าให้โดนเราเองโดยใช้คีย์ลูกศรในการเคลื่อนที่ และใช้ปุ่ม Ctrl ในการยิงทำลายยิงให้ไวนะคะ