หมวดหมู่เกมส์

ชื่อเกมส์ : เกมส์ขายชุดแต่งงานแสนสวย

เล่นเกมส์นี้ : 65477 ครั้ง

คำอธิบาย : เกมส์น้องๆเป็นเจ้าของร้านชูดแต่งงาน น้องๆต้องขายและบริการลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งต้องพาไปลองชุดแต่งงานสุดสวยด้วยนะค่ะ บริการให้ดีแล้วจะผ่านไประดับต่อไปคร้า

Games I own the store holds the marriage. I have sales and customer service to customer requirements. The most beautiful wedding I have to go with it. Services will then pass to the next level for me.เล่นเกมส์นี้

ชื่อเกมส์ : เกมส์ขายชุดแต่งงานแสนสวย

เล่นเกมส์นี้ : 65477 ครั้ง

คำอธิบาย : เกมส์น้องๆเป็นเจ้าของร้านชูดแต่งงาน น้องๆต้องขายและบริการลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งต้องพาไปลองชุดแต่งงานสุดสวยด้วยนะค่ะ บริการให้ดีแล้วจะผ่านไประดับต่อไปคร้า

Games I own the store holds the marriage. I have sales and customer service to customer requirements. The most beautiful wedding I have to go with it. Services will then pass to the next level for me.